Choď na obsah Choď na menu
 


 

Obrázok

 

   Pohľad na vstup do areálu, prijímaciu kanceláriu, štart 80 m / 480 m, dráhu a zázemie

Looking to enter the area, reception office, start at 80 m / 480 m, track and background

Obrázok

  

Pohľad na štart 360 m, dráhu, východ a zázemie

Looking to start at 360 m, track and background

Obrázok

  

Rozhodcovská veža a priestory merania času

Referee´s tower and timing space

Obrázok

 

Štart na 80 m / 480 m

Start at 80 m / 480 m

Obrázok

  

Padok (prípravovňa pred štartom) na 360 m

Paddock (preparing space before the start) at 360 m

Obrázok

  

Štart na 360 m

Start at 360 m

Obrázok

 

Východ z dráhy (pre všetky trate)

Exit from the track (for all tracks)

Obrázok

  

Priestory merania času

Timing space

Obrázok

  

Klimatizovaná miestnosť merania času

Air-conditioned timing room

Obrázok

  

Kontrola techniky vedúcim dráhy, p. Adolfom Ringerom

Technical rewiev by the race head - Mr. Adolf Ringer

Obrázok